איך ניתן להאריך את משך השארות העובד בתפקיד הספציפי ובארגון בכלל? שימור עובדים

איך ניתן להאריך את משך השארות העובד בתפקיד הספציפי ובארגון בכלל? שימור עובדים

זיהוי צמתי החלטה של העובד והטייתן לטובתנו.

איתור הצרכים הסמויים של העובד בשלבים השונים של התפקיד ומתן מענה שיאריך את משך ההשארות בארגון.

חשיפת מסרים סמויים שעוברים בארגון וגורמים ל'שידור חוזר' ונטישה סביב פרק זמן דומה.

התהליך מתבצע בשני שלבים:

שלב 1 – אבחון עמדות סמויות

שימוש במחקר עומק איכותני החושף עמדות סמויות של העובדים בשלבים שונים של ביצוע התפקיד (לאחר חצי שנה / לאחר שנה / לאחר שנה וחצי / וכד')

שלב 2 – שינוי עמדות

איתור הצרכים הסמויים של העובד בשלבים השונים של התפקיד ומתן מענה שיאריך את משך ההשארות בארגון.

מקרה לדוגמא:

מטרת התהליך: הארכת משך עבודת מנהלי ביניים בחברה.

השאלות שהעלנו עבור הפסיכולוגיות בצוות של aware:

1. חשיפת התפישות של מנהלי ביניים לגבי 'התפתחות מקצועית בחברה' מה לתפישתם קיים ומה נשאף, כיצד חווים את הפערים בין הרצוי למצוי?

2. מיפוי הצרכים של המנהלים אשר מענה עליהם יגרום לתחושת התפתחות מקצועית.

3. אילו שלבי התפתחות בתוך התפקיד הנוכחי יכולים להיות? ומה יטה את הכף במאזניים כאשר משווים להתקדמות מחוץ לחברה?

המתודולוגיה בה השתמשנו:

קבוצות עומק חווייתיות למנהלי ביניים בארגון, הקבוצות חולקו לפי שנות וותק זאת כדי שנאתר את החוויה והצרכים של המנהלים בכל שלב.

בקבוצות נעזרנו בכלים המציפים תובנות מהרובד הלא מילולי

הממצאים:

1. מנהלי ביניים בחברה נחווים כמו מטאורים שנכנסו לארגון כצעירים בני 19 / 20 וטסו למעלה בזמן קצר. להית מנהל בארגון הזה = ווינר ! מצליחן ! בתוך המרוץ הזה ישר מהצבא, אם לא עוד קודם הם לא הספיקו כמה דברים, החברים מסיימים תארים ומתברגים לתפקידים משמעותיים ואז הם מוצאים עצמם בתחושת 'פחות' הפוגמת בתחושת ההצלחה

2. תחושה של העדר סמכויות שקשורות בניהול תקציבי שכר עובדים ותקנים מצפים ליותר אמון מההנהלה ופחות בקרה צמודה על איפה הם וכד'..

ההמלצות בתם התהליך:

1. מתן מענה לצורך 'תחושת ווינר' אל מול סביבתו – לימודים

קביעת מדיניות לימודים בחברה תוכנית פיתוח אישית, קורסים שצוברים נקודות לתואר, או לימודים שנותנים תעודה = הכרה, הערכה.

תפקיד גיבוי שבועי למנהלים שלומדים   תפקיד גיבוי מזכירות לכל קבוצת מנהלים.

2. מתן תחושת התקדמות לאחר שנתיים בתפקיד

חלוקת תפקיד ניהול למדרגות התקדמות וסמכויות.

3. מתן סמכויות שקשורות בניהול תקציבי שכר

4. מתן מענה לתחושת 'סומכים עלי'

מנגנון שקיפות שיודע איפה נמצאים ולא צריך לשאול