איך ניתן להפחית שחיקה גם בעבודה לא פשוטה? דוגמא מפרוייקט שביצענו במשרד הרווחה

איך ניתן להפחית שחיקה גם בעבודה לא פשוטה? דוגמא מפרוייקט שביצענו במשרד הרווחה

שחיקה היא ביטוי נפשי פסיכולוגי והיא אינה תלויה רק במהות התפקיד אלא גם במה שיוצקים לתוכו

ישנם גורמים שונים לשחיקה, כשצוללים לסיבות העמוקות מגלים שיש מה לעשות !

סיפור מתהליך שביצענו:

משרד הרווחה מצא שחיקה מאד גדולה בקרב מטפלים במוסדות שונים בארץ, בעת ביצוע 'מטלת האכלה',

הדבר היה תמוה מכיוון שהמטפלים הנ"ל מטפלים במטופלים עם מוגבלויות שכליות והתפתחותיות, והמטפלים עושים מטלות רבות לא פשוטות מלרחוץ את המטופלים, דרך החתלה , האכלה ועוד..

שאלת התהליך היתה: איך נפחית שחיקה במטלת האכלה?

הממצא המרתק היה שהיחס להאכלה כ'מטלה' שצריך לעשות עליה V ולהמשיך הלאה, המדד של האכלה מוצלחת שהיה טכני בלבד אם אכלו או לא וכן סכנת בטיחות, גרמו לשחיקה, מהאבחון הייחודי שביצענו עלה שהמטפלים יודעים ברובד הלא מילולי, כמו כולנו, שהאכלה היא פעולה רגשית וחווייתית ומהווה פלטפורמה למערכות יחסים (החל מקשר אם-תינוק בהנקה ודרך אירועים חברתיים ומשפחתיים סביב אוכל..) מכאן יצאנו לתהליך מרתק לשינוי תפישה המביא לשינוי גישה: ממטלת האכלה – לחוויית האכלה.

מדדי האכלה מוצלחת הורחבו ממדדים טכניים בלבד להוספת מדדים רכים: יחס אישי, שיתוף פעולה, הנאה ועוד

ביצענו תהליך של סיעור מוחות חוצה ארגוני למציאת הדרכים ורעיונות ליישום 'חוויית האכלה' על כל המשתמע מכך..

חצי שנה לאחר סיעור המוחות, חזרו ל60 המשתתפים בשאלון קצר ומצאו ש85% מהם זוכרים יום יום את מה שהיה בסיעור המוחות וגישתם להאכלה השתנתה לגמרי.

לכן, הוחלט לבצע 3 סיעורי מוחות נוספים למנהלי מוסדות בכל הארץ, מתוך הבנה שהתהליך בעצמו יוצר שינוי תפישתי עמוק.

משרד הרווחה השיק את 'חוויית ההאכלה' בסוף 2017 תוך מפגשים, הדרכות, הוצאת חוברת הדרכה חדשה ושינוי במבנה הארגוני במוסדות, מתן מרחבים לפעילויות רבות סביב האכלה.

 

מצ"ב הפרסומים של קרן שלם בנושא:

שלב א' – אבחון התפישות החוסמות בארגון:

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1166

שלב ב': תהליך שינוי תפישה:

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1441

שלב ההטמעה של הפרויקט:

http://www.kshalem.org.il/uploads/%D7%94%D7%90%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%90%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA%20081117.pdf.pdf