מה כל כך קשה בהטמעת ערכים חדשים לארגון? איך נטמיע שיתוף פעולה בארגון?

מה כל כך קשה בהטמעת ערכים חדשים לארגון? איך נטמיע שיתוף פעולה בארגון?

מדוע כל כך קשה להטמיע ערכים חדשים בארגון, בפרט ערכים שיכולנו רק לחלום עליהם.. מה יותר נשאף מערך של שיתוף פעולה, ערך של תעוזה, שינוי בסביבה דינמית ומשתנה, ערך של אכפתיות, אמון וכד… אם תמיד חלמנו עליהם מדוע כל קשה לנו לפעול על פיהם בארגון?

כדי לעבור לעבוד מחשיבה של 'שיתוף פעולה', עלינו לעבור תהליך של שינוי פרדיגמות, שינוי תפישות עמוקות, לפרוץ מחסומים תפישתיים ופחדים שהושרשו בארגון במשך שנים רבות ואשר נוגדות את הביטוי של שיתוף פעולה.

דפוסי חשיבה ועבודה כמו למשל: תחרותיות בין אישית ובין מחלקות, הסתרת מידע, היררכיה ומעמדות,  תחושת 'אחד על חשבון השני' או 'סכין בגב', מחשבה שיש בארגון 'אוכלי חינם' שאינם מקצועיים ותפישות דומות עלולות לחסום את הטמעת הערך ואת יישומו באמת ובתמים מכל הלב.

בכדי לבצע שינוי פרדיגמה נבקש לחשוף את המסרים הלא מילוליים שעברו בארגון עד היום ואשר יכולים לחסום את ההטמעה של שיתוף פעולה מלא, אמון ואכפתיות.

נבצע זאת בעזרת כלים שעוקפים את השכל וההיגיון ומציפים תפישות ורגשות תת מודעים.

מכאן נצא לתהליך ייחודי של סיעור מוחות תוך שיתוף פעולה בין המחלקות השונות בכדי ליצור את שינוי התפישה.

בתהליכים שליווינו מעבר לעבודה בשיתוף פעולה מצאנו גורמים שונים שחסמו את היכולת לשתף פעולה.

בארגון ארצי גדול מצאנו ששנים של חינוך למצויינות באמצעות תחרויות הטמיעו תפישות עולם שחסמו שיתוף פעולה בין המחלקות השונות.

בארגון אחר, מצאנו שגמישות יתר של הארגון אל מול צרכי השוק גרמה לתחושת כאוס בארגון ולתחושה של חוסר אמון והעדר תחושת אמפתיה בין המחלקות השונות.

בארגון שלישי מצאנו שה-DNA של הארגון הוא הסתרה, היררכיה ונוקשות שגרמו לצוותים לחוש אי וודאות, נחיתות ותחושת חוסר אונים וחוסר יכולת להשפיע מכאן נחסמה האפשרות לשיתוף פעולה.

בשלושת המקרים שתארנו כאן, לאחר שלב האבחון המעמיק של הסיבות לחוסר שיתוף פעולה, יצאנו לתהליך של שינוי התפישות, תהליך המתבצע בשיתופיות בין המחלקות השונות ואשר מעלה מתוך הצוותים רעיונות להתנהלות שיתופית ורותם אותם ליישומם.

התהליך הייחודי שלנו לשינויו התפישות, מתבצע תוך סיעור מוחות משותף לנציגים מהמחלקות השונות, באמצעות תרגילים ייחודיים לפתיחת החשיבה ולהעלאת רעיונות יצירתיים מצד אחד ומחוברים לקרקע מצד שני, נשמח להציג לכם דוגמאות מניתוחי מקרה בפגישה אישית.

מתוך סיעור מוחות לשינוי תפישות – משרד הרווחה